December 2018 – KAFFA

Om Kaffa

Vi på KAFFA har en veldig tydelig filosofi og fokus på at kaffen kommer fra et bær på et kaffetre hos en kaffebonde i et geografisk område. Det er nettopp dette som gjør at den smaker som den gjør. Vi ønsker å fortelle hele historien og mener det gir merverdi, kunnskap og trygghet for kunden. Vi har lett og funnet denne kaffen, som oftest besøkt bonden, tatt ham i hånda og alltid betalt en god pris for god kaffe. Vi ønsker å bygge varige relasjoner med våre leverandører, kaffebøndene. Fair trade, direkte handel og sporbarhet er ord og utrykk mange liker å bruke, for oss er de en selvfølge.

Ingen andre kaffebrennerier i Norge kjøper så kostbar kaffe som KAFFA, verken gjennomsnittlig eller som unike auksjonskjøp. Ingen andre bruker så store ressurser på å reise for å oppsøke bønder og finne kaffe, drive kunnskapssøken, fagutveksling og utvikling. En økonom ville nok ment at en uansvarlig andel av driftsbudsjettet vårt går med til dette, men så er heldigvis ingen av oss det. Vi bruker penger som fulle sjømenn for å tilfredsstille vår egen ærgjerrighet her og nå, men også for å stå sterkere i fremtiden

Les mer pa kaffa.no