Thageini, Kenya

Dec 11

2015 Specialty Coffee Advent Calendar

Thageini – Lippe

 

Origin: Thageini. Aguthi washing station. Nyeri, Kenya
Producer: Aguthi washing station – 1,500 farmers
Cultivar: SL 28, SL 34, Ruiru 11 & Batian
Altitude: 1800-2100 masl
Harvest date: March-May 2015
Process: Washed
Roast Date: 16 Nov
Roaster: Lippe

Taste Profile: Complex aromas of citrus, black currant, rosehip, plum and honey

Thageini comes from the Nyeri region located between the national parks Mount Kenya and Aberdare in Kenya. The coffee trees grow in Mount Kenya’s western mountains, in mineral rich volcanic soils. Thageini is processed in Aguthi wash station. The entire 1,500 small-scale farmers deliver their coffee to Aguthi, which together with Mutheka considered one of the absolute best wash stations in the area.

Thageini2In Nyeri there are two annual harvests. The main crop harvest takes place in October-December, while the coffee that is now coming to Norway is from the so-called fly crop, which takes place in March to May. The coffee from Thageini grows at 1800-2100 meters above sea level. This altitude ensures that the coffee has good growing conditions with cool nights and warm days. The low night temperatures ensures that the acidity is allowed to develop and that the ripening season is long. The warm days develop fruit sweetness, thus creating a balance in flavors one finds few other places. All berries are picked by hand, ensuring that only the ripe beans arrive at the washing station. Pickers go over every tree on three different occasions to ensure that all the berries are picked at the right time.

Thageini consists of four different Arabica species; SL 28, SL 34, Ruiru 11 and Batian. After the pulp is washed off the beans are laid in water for 12-36 hours. The beans are then placed on so-called African beds to dry as quickly as possible. Depending on the weather, this process takes 15 to 25 days. Thageini is a big, rich coffee with well integrated acidity and great mouthfeel. Complex aromas of citrus, black currant, rosehip, plum and honey.

——

Thageini kommer fra Nyeri-regionen som ligger mellom nasjonalparkene Mount Kenya og Aberdare i Kenya. Her gror kaffetrærne i Mount Kenyas vestlige fjellsider, i mineralrikt vulkansk jordsmonn.  Thageini blir prosessert på Aguthi vaskestasjon. Hele 1500 småskala farmere leverer sin kaffe til Aguthi, som sammen med Mutheka regnes som en av de absolutt beste vaskestasjonene i området. I Nyeri har man to årlige innhøstinger. Innhøstingen til main crop foregår i oktober – desember, mens kaffen som nå kommer til Norge er fra den såkalte fly crop, som foregår i mars til mai. Kaffen fra Thageini vokser på 1800-2100 meters høyde over havet. Denne høyden sikrer at kaffen får gode vekstforhold med kjølige netter og varme dager. De lave nattetemperaturene sikrer at syren får utvikle seg og at modningssesongen er lang. De varme dagene utvikler fruktsødmen og skaper dermed en balanse i smakene man finner få andre steder. Alle bærene plukkes for hånd, slik at bare de helt modne bønnene havner på vaskestasjonen.  Plukkerne går over hvert eneste tre ved tre ulike anledninger for å sikre at alle bærene blir plukket til riktig tid.

Thageini består av fire ulike Arabica arter; SL 28, SL 34, Ruiru 11 og Batian. Etter at fruktkjøttet er vasket av bønnene blir de lagt i vann i 12-36 timer. Bønnene blir så lagt på såkalte afrikanske senger for å tørke så raskt som mulig. Avhengig av vær og vind tar denne prosessen 15-25 dager. Thageini er en stor og fyldig kaffe. Våre smaksnotater sier god, integrert syre. Fin fyldighet med en stor munnfølelse. Komplekse aromaer av sitrus, solbær, nype, plomme og honning.

Thageini

Lippe Coffee Roastery

LIPPE is a small coffee roastery focusing on the raw product, roasting process and knowledge. LIPPE is developed by Pia and Alexander von der Lippe who both have backgrounds in chemistry and biology. By understanding the basic biological and chemical processes from coffee cherry to roasted coffee, LIPPE is able to offer an excellent product processed under optimal circumstances. The customer can be assured that coffee from LIPPE upholds the same high quality and taste profile over time.

http://temperato.no/

—-

LIPPE er et lite kaffebrenneri med fokus på råvare, brenneprosess og kunnskap. LIPPE er utviklet av Pia og Alexander von der Lippe, begge med utdannelse innenfor kjemi og biologi. Gjennom forståelse for de grunnleggende biologiske og kjemiske prosessene fra bær til ferdig brent kaffe, kan LIPPE derfor tilby utmerkede råvarer foredlet under optimale omstendigheter. Kunden skal hele tiden være trygg på at kaffe fra LIPPE holder den samme høye kvaliteten og smaksprofilen over tid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *