Personopplysninger

Opplysninger om kunde, herunder navn, addresse og handlevaner blir ivaretatt etter norsk lov, herunder personopplysningsloven. Ingen personopplysninger blir delt med eller videresolgt til tredjepart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *