BARATZA Virtuoso

2.338 kr

The Virtuoso lives up to its name by providing technical skill, classic style and a consistent, quality grind.Grinding for espresso? Let the Virtuoso’s professional-grade 40mm conical burrs perform their magic for a consistent, fine grind. How about a French Press? The Virtuoso can handle that too, with a particle size uniformity that gives you consistency from cup to cup. In fact, the Virtuoso is so consistent at both the coarse and fine ends of the grind range that we consider it to be in a class all by itself — and so do many of the micro- and specialty-roasters who swear by it. The secret to the Virtuoso’s consistent, smooth grind is two-fold: an efficient DC motor keeps your beans cool, even during extended grind times, while a combination of electric and gear speed reducers slow the burr to 450 RPM, ensuring a smooth bean feed and reducing noise, heat and static buildup. The Virtuoso’s exterior is just as finely tuned as its interior — a convenient front-mounted pulse button allows for grinding directly into an espresso filter basket, while a 60-second timer means that it’s easy to replicate the ideal grind time. With the Virtuoso, the look goes beyond merely functional. A sculptured metal top and base give this grinder an expensive, elegant image that adds a sense of class and quality to kitchen counters and coffee shop workspaces alike. When you want it all, the Virtuoso is the grinder that will get you there with function, elegance, and style.

Teknisk informasjon:

  • Kniver produsert i Europa, 40 mm koniske kniver som kverner 1.5-2.4 gr per sek avhengig av innstilling. De koniske knivbladene er skarpe, som i tillegg til jevn kverning gir et minimalt svinn på tvers av kverningsspekteret. Knivbladene vil også holde lenge.
  • Girkasse: med en ny utgave (fra 2012) girkasse (GearBox GB 2.0) har Baratza økt girkassens styrke og holdbarhet betydelig , samt redusert støy. I tillegg til en ny drivaksel, motormonteringsplate og foringer, omfatter denne endringen et nytt drivverk laget av 15% glassfylt termoplast som er roligere enn tidligere utstyr laget av metall. Det holder bedre og er mer robust og motstandsdyktig mot støt og lignende. Under testing har rustfrie skruer blitt kastet ned i knivene, og i alle tilfeller ble motor, girkasse og kniver stanset umiddelbart, automatisk termosikring utløst og girene var fremdeles like fine.
  • Justering: Skru beholderen 40 innstillinger mellom finjustert espressoinstilling til grov presskannemalt. Kverningsgradene strekker seg mellom 250-1200 mikrometer og ettelater seg minimalt med kaffekorn i kvernen.
  • Kalibrering :Et innovativt knivkalibreringssystem sikrer at hver kvern har hele spekteret av malingsgrader. Om nødvendig kan kvernene kalibreres for ulikt bruk.
  • Hastighetskontroll: En unik hastighetskontroll ved kombinasjon av mekanisk og elektronisk hastighetsreduksjon for å styre rotasjonen til til graden av 500 omdreininger per minutt.
  • Renhold: kniver kan enkelt fjernes, som gjør renhold enkelt. Dersom du ikke har rengjort kniver selv før, anbefales det at du ber utsalgssted om råd eller følger Baratzas videomanualer slavisk.

Power Rating: 220-240VAC 50/60 Hz, 240W 1.6A, class I

Free shipping within Norway for customers with active KaffeBox subscription

Only 1 left in stock